نام: نیما رنجبر
مدرک تحصیلی: Phd Candidate of Geotechnical Engineering
آدرس ایمیل: nimaran@gmail.com

تحصیلات

 • کارشناسی، مهندسی عمران، دانشگاه مازندران، 1379/07/01-1383/10/15
 • کارشناسی ارشد، مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشگاه مازندران، 1384/07/01-1386/06/28

عناوین آکادمیک

 • معاون مرکز محمودآباد- 1394 تا کنون
 • مدیر گروه عمران از سال 1388 تا 1395

علاقه مندی های تدریس

 • مکانیک خاک پیشرفته
 • دینامیک خاک
 • بهسازی خاک
 • مکانیک خاک
 • مهندسی پی
 • استاتیک

علاقه مندی های تحقیقاتی

 • اصلاح خاک
 • آزمایشهای برجا و آزمایشگاهی خاکها
 • گودبرداري و حائل سازي
 • ژئوتکنیک زیست محیطی

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.