نام: نگار رشید
مدرک تحصیلی:
آدرس ایمیل: rashid@iaumah.ac.ir

تحصیلات

 • دانشجوی دکترا، زبان و ادبیات فارسی، علوم و تحقیقات تهران، 1395/06/01-96/06/01

جوایز و افتخارات

 • خادم کتاب شهرستان محمودآباد در سال 1387

علاقه مندی های تدریس

 • فارسی عمومی

علاقه مندی های تحقیقاتی

 • شاهنامه

کتاب های منتسر شده

 • فارسی عمومی,نگار رشید . محمد آقاجانپور. محبوبه بسمل, ناشر:نتیجه,
 • فرهنگ تلمیحات,نگار رشید . محمد آقاجانپور, ناشر:مهرالنبی,
 • آرایه های ادبی,نگار رشید . محمد آقاجانپور, ناشر:ورسه,
 • درس و کنکور فارسی عمومی ,نگار رشید . محمد آقاجانپور, ناشر:ورسه,
 • ادبیات فارسی (1) المپیاد پویا ,نگار رشید . محمد آقاجانپور, ناشر:ورسه,
 • ادبیات فارسی (2) المپیاد پویا,نگار رشید . محمد آقاجانپور, ناشر:ورسه,
 • ادبیات فارسی (3) المپیاد پویا,نگار رشید . محمد آقاجانپور, ناشر:ورسه,

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.