ارتقائ مرتبه علمی

نویسنده: فناوری اطلاعات.

جناب آقای دکتر مسعود احمدی گرجی

 

ارتقائ مرتبه علمی شما را از مربی به استادیاری تبریک عرض نموده

 

و از خداوند متعال موفقیت روز افزون شما را خواستاریم۰

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.