برگزاری مسابقات قرآن و عترت

نویسنده: فناوری اطلاعات.

 

برگزاری مسابقات شفاهی قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی ویژه کارکنان

 

موضوع بخش شفاهی: حفظ جزء 30 قرآن کریم، حفظ 5 جزء قرآن کریم، قرائت قرآن کریم به روش تحقیق و ترتیل، اذان ویژه برادران

موضوع بخش کتبی: تفسیر قرآن کریم

 

 

 

برگزاری مسابقات شفاهی قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی ویژه دانشجویان

 

موضوع بخش شفاهی : حفظ جزء 30 قرآن کریم، حفظ 5، 10، 20 جزء قرآن کریم، حفظ کل قرآن کریم، قرائت قرآن کریم به روش تحقیق و

ترتیل، اذان ویژه برادران و گروه تواشیح ویژه برادران

موضوع بخش کتبی : آشنایی با تفسیر قرآن کریم، نماز، احکام برادران، احکام خواهران، زندگانی پیامبر(ص)

 

 

 

 

 

برگزاری مسابقات شفاهی  و کتبی قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی ویژه اعضاء هیات علمی و اساتید حق التدریس

 

موضوع بخش شفاهی : حفظ 5، 10، 20 جزء قرآن کریم، حفظ کل قرآن کریم، قرائت قرآن کریم به روش تحقیق و ترتیل

  موضوع بخش کتبی : نماز

 

جهت ثبت نام به دفتر فرهنگ مراجعه فرمایید.

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.