عضو هیئت نظارت عالی بر نشریات

نویسنده: فناوری اطلاعات.

 

 

جناب آقای مهدی عباسی
 

 

 

دانشجوی محترم رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی محموداباد
 

 

 

انتصاب جنابعالی را بعنوان عضو هیئت نظارت عالی بر نشریات دانشجوئی استان مازندران تبریک عرض نموده و موفقیت شما را
 
از درگاه خداوند متعال آرزومندیم.

 

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.