قهرمان اسکی روی آب جهان

نویسنده: فناوری اطلاعات.

 

 
دیدار دکتر محمد احمدی رئیس دانشگاه آزاد محمودآباد با امیر حسین ماهی گیر 

 

قهرمان اسکی روی آب جهان ،

 

که بعد از 40سال اولین مدال طلا جهان را کسب کرد.

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.