نشست دبیران تشکلهای اسلامی سیاسی

نویسنده: فناوری اطلاعات.

(نشست دبیران تشکلهای اسلامی سیاسی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در مرکز محمودآباد)

 

جلسه مجمع دبیران تشکلهای اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران دردانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد برگزار شد.

 

در این جلسه وحید فلاح نماینده ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی در تشکلهای اسلامی سیاسی  دانشجوئی استان مازندران و حجه السلام

والمسلمین غفاری معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهای آزاد اسلامی استان مازندران شرکت داشتند.

 

غفاری ضمن ذکر فرازی از سخنان گهر بار امام حسین(ع) از دبیران تشکلها خواست از بروز بدعت در دین در فضای دانشگاهها جلوگیری

نمایند.

وحید فلاح با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری تاکید کرد که فعالیتهای تشکلها باید جامع ،متنوع ونوآورانه باشد.

 

وی به انتشار نشریه با محتوای اسلامی سیاسی وآثار فاخر توسط تشکلها وجذب حداکثری دانشجویان تاکید کرد.

 

فلاح در ادامه گفت : 10درصد از تشکلهای فعال در بین 31استان کشور از استان مازندران هستند.

 

محمد احمدی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد نقش تشکلهای اسلامی سیاسی دانشجوئی را در ایجاد باورهای دینی در محیط دانشگاه موثر

دانست و دبیران تشکلها را بعنوان بازوی توانمند مسئولین دانشگاه تلقی کرد و اظهار امیدواری کرد با حضور آقایان دکتر ولایتی ودکتر رهبر

ودکتر گلشن نقش فعالیتهای دانشجوئی پررنگ تر گردد.

 

در ادامه جلسه هریک از دبیران تشکلها به ارائه نقطه نظرات وعملکرد خود پرداختنند.

 

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.