تاریخ جدید امتحانات برگزار نشده

نویسنده: فناوری اطلاعات.

قابل توجه دانشجویان گرامی

 

بر اساس تصمیم شورای آموزشی دانشگاه ، امتحانات لغو شده بدلیل تعطیلات

مربوط به ارتحال حضرت آیت اله هاشمی رفسنجانی (ره)

از روزهای دوشنبه ، سه شنبه و چهار شنبه به ترتیب به روزهای شنبه ،یکشنبه و دوشنبه

مورخ 2 و 3 و 4 بهمن ماه در همان ساعات امتحان موکول میشود

 

روز و تاریخ  امتحانات لغو شده

روز و تاریخ امتحانات جدید

ساعت

دو شنبه 20/10/95

شنبه 2/11/95

همان ساعات دوشنبه

سه شنبه 21/10/95

یکشنبه 3/11/95

همان ساعات سه شنبه

چهار شنیه 22/10/95

دو شنبه 4/11/95

همان ساعات چهارشنبه

 

 

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.