کسب رتبه سوم مسابقات کشوری سازه های ماکارونی

نویسنده: شیردل اکبری روابط عمومی.

 

مهندس محمد کاظمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته عمران سازه دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد

 

 در هفتمین دوره مسابقات کشوری سازهای ماکارونی که در آذر ماه سال 95

 

 درموسسه آموزش عالی خاوران  مشهد مقدس برگزار گردید موفق به کسب عنوان سومی این رقابتها گردید

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.