ریاست واحد

نام و نام خانوادگي : محمد احمدي                  

 

                                                                        
 دکتراي تخصصي (Ph.D) بهداشت موادغذايي 

 

 
سوابق تحصيلي : 

 

-ديپلم علوم تجربي از دبيرستان 15 خرداد ساري سال 1366 
-دکتراي عمومي دامپزشکي از دانشگاه آزاداسلامي واحد کرج سال 1373 
 -دکتراي تخصصي بهداشت موادغذايي واحد علوم وتحقيقات تهران 

 

 
                                              

 

 

 
  ارتباط مستقيم با رياست مرکز :         harfematin@gmail.com  

 

 

اهم وظايف و اختيارات 

 

تعيين سياست هاي كلي و خط مشي اجرايي واحد منطبق با ضوابط و مقررات سازمان مركزي

نظارت و كنترل در اجراي دقيق مصوبات و دستور العمل هاي  صادره از سوي سازمان مركزي

عزل و نصب مديران گروه هاي آموزشي  ، مديران و مسؤولان بخش هاي مختلف

ايجاد وفاق و همدلي بين معاونين و پرسنل در راستاي ايجاد بستري آرام و مطمئن

رهبري و سامان دهي حوزه هاي آموزشي ، پژوهشي ، اداري و مالي ، دانشجويي ، عمران ، سما و دفتر فرهنگ اسلامي

نظارت بر فعاليت هاي انجمن هاي علمي ، تشكل هاي دانشجويي و بسيج دانشجويي بر اساس ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ايجاد زمينه اي توأم با آرامش ضمن توسعه امور رفاه ، فرهنگي  مناسبت جهت اعتلاي سطح علمي و تخصصي دانشجويان در فضايي كه حفاظت از ارزش هاي ديني و حراست از دست آوردهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ملحوظ باشد

 

? زير مجموعه هاي حوزه رياست

 

شوراي واحد : كه با حضور رياست ، معاونين ، رياست دفتر فرهنگ اسلامي و مديران گروهها تشكيل مي گردد و تعيين سياست هاي كلي واحد در قالب مقررات و دستور العمل ها مورد بررسي قرار مي دهد

 

دفتر فرهنگ اسلامي : اهم وظايف اين دفتر عبارت از ايجاد زمينه لازم و مطلوب جهت رشد و تعميق روح معنوي و ارزش هاي اسلامي است كه در محدوده ي مقررات و حوزه دفتر فرهنگ اسلامي و كانون قرآن و عترت و هماهنگ با ديگر بخش هاي دخيل در امور فرهنگي صورت مي پذيرد

 

حراست : نظارت و كنترل دقيق در قالب رعايت مقررات حفاظت فيزيكي و طبقه بندي و ثبت اسناد محرمانه و ارتباط با مراجع قانوني و هماهنگي با انتظامات و بخش اداري و پاسخ به استعلام هاي محرمانه از مهم ترين وظايف اين بخش است

 

 

 
روابط عمومي : حلقه مهم ارتباط بين بخش هاي مختلف واحد است كه كار هماهنگي مسؤولان را در داخل و خارج دانشگاه برعهده دارد و برنامه ريزي و هماهنگي تشكيل جلسات ، سمينارها ، مراسم عبادي و سياسي و مذهبي كه اين برنامه هاي مربوط به عهده اين قسمت است

 

 

 
زمينه هاي تحقيقاتي : 

 

 
-ميکروبيولوژي وبهداشت موادغذايي 
-علوم مرتبط با فرآورده هاي گوشتي 
-علوم مرتبط با فرآورده هاي دريايي 
- بيماري هاي قابل انتقال ازغذا به انسان 

 

 

 
اجرا وهمکاري درطرح هاي تحقيقاتي ذيل: 
1-احمدي ، م ، جعفري خورشيدي ، ك ، رحيمي ، س – جستجوي استافيلوكوكوس بيماري زا درشيريني هاي خامه اي شهرستان سوادكوه – دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه – سال 1385 
2-جعفريان,س, احمدي,م و .... – تاثيراستفاده از هيدروکربورهاي گوار وکربوکسي متيل سلولز برقابليت ماندگاري نان بربري - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادکوه – سال 1387 
3- پژوهشگرنمونه سال1386دانشگاه آزاداسلامي واحدسوادکوه 
کتب ، مقالات و تحقيقات : 
1- احمدي محمد- با بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و دام بيشترآشنا شويم (قسمت اول -بيماري تب مالت يا بروسلوز) – فصلنامه علمي دامداران مازندران – سال دوم , شماره چهارم, بهار87 – ص: 17 
2- احمدي محمد- با بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و دام بيشترآشنا شويم (قسمت دوم -بيماري سياه زخم يا شاربن) – فصلنامه علمي دامداران مازندران – سال دوم , شماره پنجم, تابستان87 – ص: 51-50 
3-احمدي ، محمد – شفائي ، ح – نگرشي تحليلي بر باقيمانده داروها و مواد شيميائي در گوشت طيور و اثرات آنها در بهداشت عمومي – هفتمين كنگره ملي صنايع غذائي ايران ، دانشكده فني دانشگاه تهران ، 5- 3 بهمن 1373 
4- احمدي ، محمد– دامپزشكي و امنيت غذائي– اولين سمينارامنيت غذائي– دانشگاه آزاداسلامي واحد سوادكوه، 28 آبان 1383 
5- احمدي ، محمد – روشهاي جلوگيري از باقيمانده بالاتر از حد مجاز فايكوتوكسين ها در گوشت مرغ – پانزدهمين كنگره ملي صنايع غذائي ايران – انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذائي كشور ، تهران ، 15 – 12 ارديبهشت 1384 
6- احمدي ، محمد – يافته هاي جديد در مورد آنيزاكيازيس – اولين كنگره بين المللي دانشگاهي بيماري هاي مشترك انسان و دام ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج ، 25 – 24 خرداد 1384 
7- احمدي ، محمد – چرا ايرانيان ماهي كم مصرف مي كنند؟ - اولين همايش ملي شيلات و توسعه پايدار – دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر – 19 – 18 آبان 1384 
8- احمدي ، محمد – بيوتروريسم و امنيت غذائي – دومين سمينار امنيت غذائي – دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه – اسفند 1384 
9- جعفري خورشيدي ، ك ، احمدي ، م ، مختارپور ، غ – ميزان تجربه پذيري پروتئين هاي شكمبه به روش Situ – In – كنگره سراسري بيولوژي جامعه – دانشگاه فردوسي ، مشهد مقدس ، ارديبهشت سال 1385 
10- احمدي ، م ، جعفري خورشيدي ،ك ، رحيمي ، س – جستجوي استافيلوكوكوس آرئوس در شيريني هاي خامه اي مصرفي شهرستان سوادكوه – پنجمين همايش سراسري علوم پايه باشگاه پژوهشگران جوان – دانشگاه آزاد اسلامي قائم شهر – 18-17 آبان ماه 1385 
11- احمدي ، م – كاربرد اصول چهل گانه TRIZ در صنعت لبنيات – سومين سمينار امنيت غذائي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه ، تالار بوعلي سينا ، 23 – 22 آذرماه 1385 
12- احمدي، م- نيكفرجام،‌پ – بناني،م – مرجانمهر ،م ، ح- بررسي آلودگي گوارشي و تنفسي كريپتوسپوريديائي در جوجه هاي گوشتي تجاري اطراف قائم شهر(به زبان انگليسي)- هجدهمين سمپوزيوم اروپائي كيفيت گوشت مرغ- پراگ، كشور جمهوري چك، 2-5 سپتامبر 2007 
13- احمدي, محمد, فهيم دژبان, ياسمن- نقش ويبريو پاراهموليتيکوس در ايجاد بيماري قابل انتقال از اغذيه دريائي به انسان (به زبان انگليسي) – کنگره بين المللي زئونوز – 26 آگوست 2008 – دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر 
14- احمدي،محمد- درياي خزر آبراهي به سوي امنيت غذائي- نخستين همايش منطقه اي شيلات – دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادکوه- آذر87 
15- احمدي ، محمد ،فلاح ،علي اکبر- نگاهي به خرما وخواص آن درآيات قرآن وروايات اسلامي- همايش تخصصي قرآن وطب – دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي –بنياد پژوهش هاي قرآني حوزه ودانشگاه- 30بهمن 1387 

 

سوابق اجرائي و تدريس : 

 

-عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر 1374 – 1382 
- سرپرست آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر 1376 تا 1380 
- عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه از سال 1380 تاكنون 
- معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه از سال 1380 تا1386 
- دبير اولين ، دومين و سومين وپنجمين سمينارمنطقه اي امنيت غذائي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه سال هاي 1383 ، 1384 ، 1385 و1387 
- دبيراولين سمينارملي امنيت غذايي دانشگاه آزاداسلامي واحد سوادکوه سال 1390 
- عضو انجمن متخصصين علوم و صنايع غذايي ايران از خرداد 1386 تاكنون 
- عضوانجمن ميکروبيولوژي ايران از خرداد 87 تاکنون 
- مدير عامل ورئيس هيئت مديره شرکت سهامي آزمون انديشان صنعت از سال 86 تاکنون 
-عضو کميسيون فني صدور پروانه هاي بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مازندران
acheter viagra pas cher acheter viagra pas cher acheter viagra pas cher
cialis medicament cialis medicament cialis medicament
common side effects viagra buy online viagra how to buy viagra online without
coupons for prescriptions drug coupons free printable cialis coupons
free cialis coupons free prescription cards transfer prescription coupon
free prescription drug discount card eblogin.com coupons for drugs
cialis coupon drug discount coupons cialis coupon card
viagra mire jó survivingediscovery.com viagra wiki
viagra mire jó survivingediscovery.com viagra wiki
nimodipine indication nimodipine indication nimodipine stroke
digoxin muadili digoxin yan etkileri digoxin nedir
januvia ja alkoholi januvia ja alkoholi januvia 100 mg hinta
aravaca cf aravalle aravaca garden
buscopan preis buscopan dosierung buscopan
atarax atarax gyereknek ataraxia
singulair 4 mg granule deploymentshare.com singulair
paroxetine paroxetine sandoz paroxetine eg
viagra online kaufen blog.toolroom.at viagra
reminyl hinta go reminyl vaikutusmekanismi
lamisil cream reviews go lamisil cream singapore
arcoxia cena speeddatingmixers.co.uk arcoxia 90 mg wikipedia
imodium duo imodium imodium vidal
cloradex prezzo cloradex prezzo clorexidina
cloradex prezzo cloradex coll clorexidina
nexium nexium halmed nexium halmed
lamivudine sporturfintl.com lamivudine side effects
buscopan para que serve buscopan composto buscopan
prednisolone and alcohol nhs prednisolone and alcohol prednisolone and alcohol interaction
voltaren retard open voltaren
risperdal compendium site risperdal prise de poids
free discount prescription cards open cialis savings and coupons
how to get an abortion pill ecsamplifiers.co.uk abortion in the us
abortion pill clinics click pill for abortion
naltrexone medication naltrexone alcoholism medication naltrexone implant reviews

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.